Hvad er AMP Tag Management?

AMP Tag Management er helt enkelt: "Tag Management i AMP".

Hvis du endnu ikke har erfaring med Tag Management, så kan du her læse om Google Tag Manager

Hvad er AMP?

AMP eller Accelerated Mobile Pages er HTML sider der er designet til at loade hurtigt - for eksempel er denne side er en Accelerated Mobile Page

Du kan læse mere i eksemplet Hvad er AMP?

Sådan opsætter man Google Tag Manager i AMP

For at komme i gang med GTM i AMP skal du gøre følgende: Analytics script:

‹!--

Placeres i ‹head› før ampproject.org scriptet.

--› ‹script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"› ‹/script›

Container tag:

‹!--

Tagget skal placeres først i ‹body›

--› ‹amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=GTM-XXXXXX" data-credentials="include"›‹/amp-analytics›
Herefter er du klar til arbejde med Google Tag Manager på dine Accelerated Mobile Pages.


Nyttige links

Google Tag Manager

Google Analytics

Det officielle AMP projekt

Sådan opsætter du GA tracking uden GTM

Nedenfor er et eksempel på hvordan man opsætter Google Analytics tracking uden brug af Google Tag Manager.

Det er stort set lige så enkelt som opsætning af traditionel GA tracking. Her er dog 2 koder der skal indsættes.

‹!--

Placeres i ‹head› før ampproject.org scriptet.

--› ‹script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"› ‹/script›

‹!--

Tagget skal placeres først i ‹body›

--› ‹amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics1"› ‹script type="application/json"› { "vars": { "account": "UA-xxxxxxxx-x" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } ‹/script› ‹/amp-analytics›

Har du spørgsmål til AMP HTML?

Skriv et spørgsmål hvis du er i tvivl om hvordan du kommer i gang med AMP HTML og læs mere på www.ampproject.org.